Verkoopsvoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden. Goede afspraken maken goede vrienden.

Onze verkoopsvoorwaarden, want goede afspraken maken goede vrienden.

Is iets niet duidelijk? Aarzel dan niet ons te contacteren.

 • Deze verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorgaande.
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar (cash, via Bancontact app of door middel van vooruitbetaling).
 • In specifieke gevallen zijn de facturen betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum.
 • In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgelijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.
 • Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren.
 • De werkuren voor herstellingen tengevolge van software (foute instellingen, spyware, malware, virussen,…) vallen niet onder enige vorm van garantie.
 • Domeinnamen, webhosting, licentie CMS zijn jaarlijks terugkerende kosten en kunnen opgezegd worden per aangetekend schrijven 2 maanden voor de vervaldatum.
 • Bij het binnenbrengen van defecte pc’s, laptops, notebooks, netbooks of andere (rand)apparatuur zal een bestekkost aangerekend worden van 25 EURO.
 • Elk toestel dat ter herstelling werd binnengebracht of opgehaald, en waarvan de bestekkosten niet werden voldaan, wordt automatisch eigendom van Janssens Computers / Group 3 gcv.
 • Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken van Dendermonde behoren.
Scroll naar boven